Certifikáty

Jsme držiteli několika certifikátů z naší oblasti.

 

Certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2016

   
JITONA a.s. má zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2016. Jedná se o systém vnitřních předpisů, které zabezpečují splnění požadavků, souvisejících technických a legislativních předpisů s cílem dosažení maximální spokojenosti zákazníků. Řízení kvality podle ISO 9001 dává odpověď na otázku našich zákazníků „jak mohu důvěřovat firmě, že dodá kvalitní výrobek a jak vysoká je pravděpodobnost, že vsadím-li na Jitonu jako klíčového dodavatele, bude schopen udržet kvalitu výroby na delší čas.“  

FSC®

   

Společnost JITONA a.s. dává certifikátem FSC® najevo svůj odpovědný přístup v nákupu materiálu pro výrobu nábytku a také snahu o plnění všech podmínek pro udržení obnovitelných zdrojů.

Certifikace dle FSC® dává spotřebitelům záruky předepsaných postupů ve výrobní a obchodní praxi v řetězci pěstování, těžby a zpracování dřeva.

V průběhu celého spotřebitelského řetězce lesních produktů je sledován tok certifikované suroviny tak, aby byl její původ prokazatelný  -  dřevo z certifikovaných lesů prochází přes řetězec několika těžebních, zpracovatelských, výrobních a obchodních subjektů, než se dostane k finálnímu zákazníkovi.

Certifikát spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) je posudkem od nezávislého, kvalifikovaného, akreditovaného a notifikovaného certifikačního orgánu, který informuje další zákazníky v řetězci o splnění předepsaných postupů a poskytuje tak jistotu, že produkty nebo produktové řady splňují kritéria normativního dokumentu a jsou propojeny s certifikovanými lesy.

 

Licenční kód:  FSC-C133266

 

EKO-KOM

   
Společnost JITONA a.s. uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., a že s účinností od 1. 4. 2002 plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06022245 na celém území České republiky.