Reklamační řád

Tento řád upravuje podmínky uplatnění reklamací, které jsou v souladu s občanským nebo obchodním zákoníkem. Záruka se vztahuje na kvalitu a úplnost dodaného zboží.