Politika integrovaného systému řízení společnosti JITONA a.s.

Vedení společnosti JITONA a.s. považuje jakost a ochranu životního prostředí za jeden z rozhodujících faktorů zvyšování prosperity a konkurenceschopnosti, a proto je cílem všech našich činností uspokojení zákazníka kvalitou námi vyráběných výrobků. Politika jakosti a životního prostředí navazuje na strategii společnosti a vychází z analýzy požadavku stávajících zákazníků a očekávaných potřeb potencionálních zákazníků.