ESF ČR

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti JITONA a.s.


Na projekt Vzdělávání zaměstnanců byla firmě JITONA a.s. poskytnuta dotace z Evropského sociálního fondu v ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti JITONA a. s. prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí jejích zaměstnanců.

Výstupy projektu:

  • 24 inovovaných produktů
  • monitorovací zprávy
  • 7 vzdělávacích programů

Klíčové aktivity:

  • Vzdělávání IT dovednosti
  • Vzdělávání Personální, účetní a daňová problematika
  • Vzdělávání Jazykové dovednosti
  • Vzdělávání Lidské zdroje
  • Vzdělávání Manažerské dovednosti
  • Vzdělávání Strategické dovednosti
  • Vzdělávání Štíhlá výroba

Výzvy k podání nabídek:

Průběžné hodnocení aktivit: